Noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Kaikkia asiakastietojamme käsitellään luottamuksellisesti. Pidämme rekisteriä tuntikirjanpitoa, laskutusta ja tiedottamista varten. Yhteystiedot ovat myös tärkeät onnettomuustilanteen varalta. Keräämme henkilön nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Alaikäisiltä keräämme myös vanhempien yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköposti). Mikäli haluatte lisätä, korjata tai tarkastaa henkilötietoja niin olkaa yhteydessä sähköpostitse.